Uwaga Ósmoklasiści!

Jednym z kroków wymaganym w procesie rekrutacji do klas dwujęzycznych (profile informatyczno-matematyczny i biologiczno-chemiczny) jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Sprawdzian odbędzie się 06.06.2023, godz. 15:00. Wyniki widoczne będą w systemie rekrutacyjnym Vulcan

Dodatkowy termin dla kandydatów, którzy nie mogą przystąpić w pierwszym terminie: 28.06.2023, godz.12:00 – należy poinformować szkołę mailowo na adres liceum@alo.rzeszow.pl o nieobecności w dniu 6 czerwca.

Szczegółowa rozpiska sal, w których kandydaci będą pisać sprawdzian zostanie umieszczona na stronie internetowej ALO oraz na gazetce szkolnej w dniu egzaminu.

Na sprawdzian zabierz ze sobą ważną legitymację szkolną i długopis.

NAJPÓŹNIEJ DO 31 MAJA WYPEŁNIJ FORMULARZ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SPRAWDZIAN.

Do zobaczenia. 😊