Olimpiada Informatyczna Juniorów to przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu informatyki skierowana do uczniów szkół podstawowych. W tym roku, dokładnie w dniu 4 marca 2023 r., w naszym liceum odbył się II etapu olimpiady dla okręgu podkarpackiego. Z rozwiązaniami zadań algorytmicznych zmagali się uczniowie z całego Podkarpacia. Wyniki już niedługo na portalu SIO. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Olimpiada Informatyczna Juniorów współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”.