Bezpieczeństwo wśród uczniów jest priorytetem działań profilaktycznych w naszej szkole.  W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy policjanta, który w dniu 3 marca spotkał się z uczniami klas pierwszych i drugich. Tematem spotkania była: przemoc, agresja i odpowiedzialność karna osób nieletnich.

Naszym gościem był starszy aspirant Tomasz Surowiak z Referatu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej w Rzeszowie, który w bardzo przystępny sposób oraz posługując się odpowiednim językiem – zrozumiałym dla młodzieży, poruszył zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich, cyberprzestępczością oraz zagrożeniami związanymi z uzależnieniami.