16 grudnia 2022 roku uczennice klasy 1 b uczestniczyły w zajęciach rysunku architektonicznego prowadzonego przez dr Tomasza Tomaszka w budynku M Politechniki Rzeszowskiej.  Na zajęciach, uczennice zostały podzielone na dwie grupy: pierwsza z nich – rysowała „martwą naturę” ołówkiem, natomiast druga grupa spróbowała swoich sił szkicując węglem postać człowieka, używając przy tym sztalug.  Podczas zajęć dr Tomaszek wyróżnił prace jednej z uczennic Blanki Walat, aczkolwiek pozostałe uczennice również wykazały się dużym talentem.