Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły 2023”  w ogólnopolskim rankingu szkół miesięcznika „Perspektywy”. Wpływ na przyznanie wyróżnienia miała 100% zdawalność matur w naszym liceum, bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach.

Dziękujemy i gratulujemy całej społeczności ALO, a w szczególności maturzystom 2022, ich nauczycielom i rodzicom.