Miło nam poinformować, że Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi kolejny raz zostało wyróżnione tytułem „Srebrnej Szkoły 2022” w ogólnopolskim rankingu szkół miesięcznika „Perspektywy”.

Niewątpliwy wpływ na przyznanie wyróżnienia miała wysoka zdawalność matur w naszym liceum oraz bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i z przedmiotów rozszerzonych (wyniki z informatyki dwukrotnie wyższe od średniej woj. podkarpackiego i Polski, inne przedmioty rozszerzone jak matematyka, język angielski, język polski, geografia także znacznie powyżej średniej).  Z wybitne wyniki na maturze 2021 aż 17% naszych uczniów otrzymało stypendium Primus Inter Pares.

W rankingu brano również pod uwagę sukcesy uczniów na olimpiadach – w 2021 mieliśmy laureata I stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w dziedzinie: geografia z elementami geologii, laureatów Olimpiady LangTech oraz laureatów okręgowych Olimpiady Innowacji Technologicznych i Wynalazczości, finalistów ogólnopolskich konkursów matematycznych.

Tytuł Srebrnej Szkoły kolejny rok z rzędu jest potwierdzeniem, że warto stawiać na wysoką jakość kształcenia, ale pragniemy podkreślić, że tym, co nas wyróżnia jest także rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień naszych uczniów oraz indywidualne podejście do każdego z nich.