Akademickie Liceum Ogólnokształcące ma specjalną ofertę dla uczniów zainteresowanych studiowaniem architektury w przyszłości. Dzięki współpracy z Politechniką Rzeszowską uczniowie klas patronackich sztuki i projektowania uczestniczą w regularnych warsztatach z panią dr inż. Anną Sikorą, profesor Politechniki Rzeszowskiej z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

„Uczniowie poznają zasady perspektywy odręcznej, która jest podstawą rysunku architektonicznego” – mówi pani profesor o programie warsztatów – „Pierwszym zadaniem, z jakimi mierzą się uczniowie jest narysowanie kompozycji z brył podstawowych. Kolejne zadania to rysunki zestawów brył, które przy odpowiednim ułożeniu mogą stać się np. pomnikiem, drogowskazem lub lampą. Kompozycja martwej natury to następne, dość szerokie, zagadnienie, gdzie uczniowie uczą się odtwarzać rzeczywistość. Na tym etapie gamę modeli o sztywnych krawędziach wzbogaca się o elementy miękkie: owoce, draperie lub kwiaty. Równocześnie z nauką rysunku, w ramach przedmiotu odbywają się dyskusje o projektowaniu przestrzeni, a także planowany jest udział w skierowanym do uczniów liceum corocznym, organizowanym przez Izbę Architektów RP konkursie architektonicznym.”.

Kilka lekcji po kierunkiem pani profesor odbyło się w pracowni rysunku Politechniki Rzeszowskiej, a wraz z wprowadzeniem nauczania zdalnego przeniosły się na chwilę do internetu. W tym roku szkolnym,  od września, zajęcia znowu mają charakter stacjonarny, czego efekty są już widoczne w pracach nawet najmłodszych uczniów. Stawianie kreski, użycie światłocienia   i rysunek w perspektywie nie są już obce żadnemu uczestnikowi. Szczególnie cenne są konkretne wskazówki udzielane przez panią profesor przyszłym studentom architektury: „Ważnym jest zachowanie zasad perspektywy, czyli kontrola wysokości horyzontu oraz punktów zbiegu, a także wypracowanie pewnej kreski konstrukcyjnej.”

Zajęcia z rysunku architektonicznego na stałe wpisały się już w tygodniowy rozkład zajęć Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, a dla wielu uczniów są one pierwszym krokiem postawionym na drodze do upragnionych studiów architektonicznych.