„Młodzi na start – Fundusze Europejskie dla osób młodych” to tytuł spotkania informacyjnego, poprowadzonego przez z pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rzeszowie. W trakcie spotkania z naszymi maturzystami, pani Anna Sabat oraz pani Angelika Kisiel przekazały informacje na temat sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  charakterze świadczonych usług, wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oraz projektach realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Uczniowie dowiedzieli się także o platformach startowych dla nowych pomysłów oraz o preferencyjnych pożyczkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fotorelacje zdjęciowa z tego wydarzenia poniżej.