W tym roku po raz pierwszy nasi uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Innowacji Technologicznych i Wynalazczości. Jakub Płoch i Szymon Wójcik to autorzy projektu „Uniwersalne Podejście do tworzenia instrukcji napraw w rozszerzonej rzeczywistości”. Uczniowie zajęli III miejsce w eliminacjach okręgowych zostając jednocześnie Laureatami okręgowymi Olimpiady. Gratulujemy!!!