Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSIiZ z oddziałami dwujęzycznymi w rankingu „Perspektyw” 2021 kolejny raz znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce. W dowód uznania nasza szkoła otrzymała Srebrną Tarczę.
W tegorocznym rankingu Perspektyw nasze liceum awansowało o 62 miejsca. Zajmujemy 16 miejsce w województwie podkarpackim i 335 w Polsce. Z każdym rokiem rośnie pozycja ALO w rankingu, w  roku 2019 – 408 miejsce, w  roku 2020 – 397. Kapituła Rankingu brała pod uwagę  wyniki matur i sukcesy w olimpiadach z 2186 liceów ogólnokształcących w Polsce. Nasi maturzyści osiągnęli bardzo wysokie wyniki matur, wielu z nich wybitne, za co aż 11% zdających otrzymało stypendium Miasta Rzeszowa Primus inter pares. Było to też kolejny rok ze 100% zdawalnością matur w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.
Nasze liceum oferuje naukę na trzech profilach kształcenia: profil informatyczny – klasa dwujęzyczna, profil humanistyczno – artystyczny – Sztuka i projektowanie oraz nowość w roku szkolnym 2021/2022, profil biologiczno-chemiczny – klasa dwujęzyczna. Uczniowie ALO mogą liczyć na wysoki poziom nauczania połączony z indywidualnym podejściem kadry nauczycielskiej, co sprzyja nauce i przekłada się na sukcesy w rankingach.