Już czwarty raz w ciągu pięciu lat Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie może się pochwalić 100% zdawalnością matur. Zdawało 65 uczniów, a ich wyniki znacznie przekroczyły średnie krajowe.

Matura 2020
zestawienie wyników uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
Przedmioty podstawowe Średnia krajowa CKE % Średnia w województwie podkarpackim % Średnia ALO %
Język polski 52% 52% 62.0%
Matematyka 52% 54% 72.0%
Język angielski 71% 69% 87.0%
Przedmioty rozszerzone Średnia krajowa CKE % Średnia w województwie podkarpackim % Średnia ALO %
Język polski 57% 58% 72.0%
Matematyka 34% 34% 50.0%
Język angielski 56% 52% 67.0%
Biologia 43% 43% 55.0%
Chemia 38% 37% 47.0%
Fizyka 34% 33% 49.0%
Geografia 21% 19% 45.0%
Historia 33% 31% 24.0%
Historia sztuki 41% 39% 38.0%
Informatyka 29% 24% 38.0%