Można już rejestrować zgłoszenia do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij wniosek w systemie Vulcan: https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/apply/index.html
  • po wskazaniu ALO, jako szkoły pierwszej preferencji, podaj dwie inne szkoły rezerwowe,
  • w menu bocznym kliknij DRUKUJ WNIOSEK, a następnie przycisk POBIERZ.
 2. Wygenerowany wniosek wydrukuj, podpisz Ty i Twoi Rodzice.
 3. Zeskanuj lub sfotografuj wniosek i prześlij do nas na adres: liceum@alo.rzeszow.pl.
 4. Możesz również dostarczyć wniosek osobiście do sekretariatu ALO przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.
 5. Przynieś świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do ALO w dniach: 26 czerwca 2020 do 10 lipca 2020.
 6. Przynieś zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 4 sierpnia 2020.
 7. Potwierdź wolę nauki naszej szkole do 18 sierpnia 2020.
W klasie dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzany online w dniu 25 czerwca 2020 o godz. 17:00 Link do sprawdzianu będzie aktywny 15 minut przed rozpoczęciem o 16:45.
Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są laureaci i finaliści PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH przeprowadzanego przez kuratorium oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Należy o tym poinformować szkołę przed sprawdzianem kompetencji językowych.
Link do sprawdzianu: https://eu.bbcollab.com/guest/02ad14ffbaf24eb1b86c3652cf4e9dea
W razie pytań związanych z rekrutacją prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem 17 866 11 43.

Regulamin rekrutacji do klasy dwujęzycznej technologie internetowe w roku szkolnym 2020/2021