We wtorek 4 lutego 2020 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.
Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Serdecznie gratulujemy Adamowi Jaroszowi z klasy 3B, który uzyskał stypendium i odebrał dyplom za rok szkolny 2018/2019.
Oto jak sam o sobie mówi nasz Stypendysta:

Wybrałem klasę Sztuki i projektowania, bo od zawsze interesowały mnie te dziedziny. Szczególnie lubię polską poezję romantyczną i klasyki literatury rosyjskiej. W przyszłości planuję zostać psychologiem i zająć się psychoterapią. Moim mottem życiowym jest fragment wiersza Horacego „Nie wszystek umrę”, dlatego sam piszę wiersze i tworzę muzykę.

To ogromny sukces, na który Adam ciężko zapracował. Gratulacje kierujemy również do rodziców Adama, jego wychowawcy i nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy w jakiś sposób przyczynili się do jego sukcesu.