„Bliskie spotkania z ZAWODowcami – o zawodach przy herbatce” to cykl spotkań z przedstawicielami różnych zawodów prowadzony w ALO w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Tym razem pan Jan Rękowicz opowiedział nam o pracy Kontrolera Ruchu Lotniczego. Dowiedzieliśmy się m.in.: czym zajmuje się kontroler oraz jakie są wymogi do wykonywania tego zawodu. Bardzo dziękujemy za ciekawe spotkanie!