W tym roku szkolnym Mikołaj był dla uczniów naszego liceum wyjątkowo hojny. 5 i 6 grudnia odwiedziło nas aż trzech ciekawych gości, którzy opowiedzieli nam o swoich zawodach w ramach I ALO Jobs Week.
5 grudnia odbyło się spotkanie uczniów klasy 2B Sztuki i projektowania ze znanym rzeszowskim artystą dr Piotrem Worońcem jr. Prowadzący przybliżył nam kulisy pracy artysty malarza, którą z powodzeniem można łączyć z pracą naukową. W ramach spotkania mieliśmy również możliwość poznać artystyczną drogę naszego gościa, począwszy od pierwszych inspiracji sztuką ojca, a skończywszy na wystawach. Spotkanie zakończyło się warsztatami plastycznymi, podczas których uczniowie stworzyli prace inspirowane malarstwem abstrakcyjnym.
6 grudnia odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych Zdrowia i farmacji z dr Joanną Przybek-Mitą, prezes Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Prowadząca omówiła ścieżkę kształcenia w zawodzie pielęgniarki oraz w innych zawodach związanym ze zdrowiem człowieka. Spotkanie z naszym gościem dowiodło, że mimo wielu obowiązków, przedstawiciele zawodów medycznych mają czas na rozwijanie pasji. Uczniów klas 2A i 1a sp odwiedził natomiast pan Dobromir Matusiewicz z firmy Asseco Poland S.A. Dzięki spotkaniu uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy w dużej firmie informatycznej.
Wszystkie spotkania odbyły się w ramach prowadzonego przez nasze liceum projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość”.
Serdecznie dziękujemy naszym gościom za inspirujące spotkania.