24 października 2019 r. w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość” zrealizowane zostało Zadanie 1. Akademia skutecznego uczenia się i kreatywności – warsztaty dla uczniów i uczennic Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w  Rzeszowie. Siedemdziesięciu pięciu uczniów ALO z klas pierwszych i drugich uczestniczyło w warsztatach z wykorzystaniem metody KLANZY „Animacja w rozwijaniu współpracy”.
Zajęcia projektowe prowadziło dla ALO Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Rzeszowie.