23 i 24 września w ALO odbył się casting do szkolnej anglojęzycznej grupy teatralnej HALO. Casting cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły. Podczas castingu uczniowie przestawili scenki w parach na podstawie wylosowanych koncepcji. Mieliśmy wywiad z koszem na śmieci, wywiad z wampirem, wywiad z wiatrem, wywiad z Leonardo da Vinci i wiele innych. Kandydaci zaprezentowali fantastyczne interpretacje swoich scenek. W kolejnym etapie castingu  kandydaci prezentowali swój język angielski, wymowę, akcent czy płynność wypowiedzi. Spośród kandydatów zostało wybranych 15 osób, którzy są teraz częścią naszej grupy teatralnej. Gratulujemy !