Już trzeci raz w ciągu czterech lat nasze liceum może się  pochwalić 100% zdawalnością matur. Tegoroczni  absolwenci osiągnęli wyniki znacznie przekraczające średnie krajowe na poziomie podstawowym i rozszerzonym z przedmiotów maturalnych. Szczególnie dumni jesteśmy z wyników matury rozszerzonej z matematyki, języka angielskiego i informatyki. Tegoroczną maturę zdawało 72 uczniów.
W ostatnim czasie liceum otrzymało prestiżowy tytuł Innowacyjnej Szkoły i Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. W Rankingu Perspektywy 2019 szkoła znalazła się wśród najlepszych liceów w Polsce i otrzymała Srebrną odznakę jakości.
Rzeszowskie ALO oprócz nauki w małych liczebnie klasach,  oferuje autorski program edukacyjny ukierunkowany na praktyczne kształcenie, rozwijanie zainteresowań i indywidualny rozwój uczniów. Na sukcesy szkoły mają wpływ dodatkowe zajęcia z podstaw sieci komputerowych i systemów operacyjnych, grafiki komputerowej, podstaw projektowania, biologii medycznej, anglojęzyczne warsztaty teatralne, czy lekcje języka angielskiego z native speakerem.
Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom!

Matura 2019. Jak z egzaminem dojrzałości poradzili sobie rzeszowscy uczniowie?

Więcej na temat wyników matur w ALO i innych rzeszowskich liceach na stronie:  http://supernowosci24.pl/na-podkarpaciu-81-proc-absolwentow-zdalo-mature/
Wyniki maturalne ALO na tle województwa podkarpackiego: