Zapraszamy kandydatów i ich rodziców do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkich niezbędnych informacji udzielamy w godzinach pracy komisji oraz pod numerem telefonu 17 866 14 33.

POPRZEDNI ETAP

przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego odbywa się w dniach 19.06.2019 r. (środa) – 24.06.2019 r. (poniedziałek) w godzinach: 7.30 do 15.30 zaś 25.06.2019 r. (wtorek) w godzinach 7.30 do 15.00 (ETAP ZAKOŃCZONO) w następujących salach

 sala 5 – Profil Sztuka i projektowanie + Zdrowie i farmacja po gimnazjum
sala 6 – Profil Sztuka i projektowanie + Zdrowie i farmacja po szkole podstawowej
sala 7 – Profil Technologie internetowe po szkole podstawowej
sala 8 – Profil Technologie internetowe po gimnazjum
 

KOLEJNY ETAP
przyjmowanie potwierdzeń woli podjęcia nauki (poprzez złożenie oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone przy uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły) odbywa się w dniach
5.07.2019 r. (piątek) – 9.07.2019 r. (wtorek) w godzinach: 8.00 do 16.00 w pokoju 5 
UWAGA! Ostatni dzień przyjmowania potwierdzeń woli podjęcia nauki odbędzie się 10.07.2019 r. (środa) od godz. 8.00 tylko do godz. 14.00 (ostateczne zamknięcie systemu). 
 

PEŁNY HARMONOGRAM REKRUTACJI