21 maja 2019r. uczniów klasy 1A Technologii internetowych odwiedził grafik komputerowy pan Krzysztof Koch. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość” realizowanego przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Podczas prelekcji „Grafika 3D – jedno pojęcie, milion specjalizacji” uczniowie zapoznali się ze specyfiką  pracy grafika komputerowego i programisty.
Dziękujemy panu Krzysztofowi za ciekawe i inspirujące spotkanie.
„Bliskie spotkania z ZAWODowcami – o zawodach przy herbatce” to cykl spotkań z przedstawicielami różnych zawodów prowadzony w ALO w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.