Kolejny sukces uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. 25 kwietnia ekipa szkolna w składzie: Natalia Józefara, Aurelia Niedziałek, Natalia Jaczyńska, Ewa Zając oraz Weronika Maciej pod opieką pana Leszka Sieńko zajęła drugie miejsce w etapie rejonowym XXVII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK są skierowane do młodzieży ze szkół średnich. Ich celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo społeczne, bo to od postawy przypadkowego świadka zdarzenia zależy ludzkie zdrowie czy życie. Wszystkim wiadomo, że pierwsze minuty po nieszczęśliwym wypadku czy nagłym zachorowaniu są decydujące. Prawidłowo wykonywana np. resuscytacja zwiększa szansę utrzymania podstawowych funkcji życiowych.
Konkurs polegał na rywalizacji prowadzonej pomiędzy 5 osobowymi zespołami. W sumie rywalizowało ze sobą 11 drużyn z rejonu Rzeszowa. Drużyny miały za zadanie udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w symulowanych zagrożeniach życia i zdrowia, między innymi w przypadku wypadku samochodowego, udaru czy zakrztuszenia się dziecka. Uczniowie byli oceniani za wykonanie oceny stanu poszkodowanego i adekwatnej reakcji na nią, w tym wykonanie algorytmu RKO, tamowanie krwotoków, opatrywanie ran, pozycja boczna ustalona. Poszkodowanych symulowali pozoranci, specjalnie przygotowani do odgrywania tej roli. Uczestnicy rozwiązywali również testy z zakresu wiedzy o pierwszej pomocy, uzależnienia nikotynowego, od narkotyków oraz wiedzy o czerwonym krzyżu i międzynarodowym prawie humanitarnym.
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest o tyle ważna, że robimy to nie tylko dla siebie ale też dla naszych bliskich.