Z radością informujemy, że uczennica klasy 3A, Julia Białas, brała udział w finale XV Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego. Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej. Etap I stanowił wstępne eliminacje i obejmował test pisemny z języka angielskiego. Etap II obejmował test leksykalno–gramatyczny i został przeprowadzony w siedzibie organizatora 16.03.2019r. Finał, czyli etap III, obejmował część ustną i został przeprowadzony w siedzibie organizatora 13.04.2019r. Każdy z uczestników olimpiady miał prawo wybrać jeden z następujących zakresów tematycznych:
– Literatura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
– Historia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
– Kultura i geografia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Serdeczne gratulujemy Julii awansu do finału!