W ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość” maturzyści ALO korzystają z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi. Dla każdego z nich tworzona jest Indywidualna ścieżka rozwoju edukacyjno – zawodowego, która pozwoli na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej własnych umiejętności, cech osobowości oraz wartości w pracy. Indywidualne konsultacje ułatwią wybór przyszłej ścieżki zawodowej z podziałem na zawód wiodący i alternatywny.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.