Bryan Gurdziel z klasy 2A odniósł sukces w konkursie na projekt loga „Bazy wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii OZE”, organizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenie EKOSKOP . 7 grudnia 2018r. w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim otrzymał wyróżnienie (na konkurs nadesłano 77 prac). Razem z Bryanem w konkursie udział wzięła Sandra Szeliga, uczennica klasy 3B, która również otrzymała gratulacje od organizatorów za wykonany projekt. Serdecznie gratulujemy!