Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie ogłasza zapytania ofertowe na
dostawę narzędzi do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość”