Od 7 listopada uczniowie z klasy technologie internetowe rozpoczęli cykl 30h programowania obiektowego w języku Java w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Warsztaty prowadzone są w ramach Zadania 2. AKADEMIA AFTER SCHOOL – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów i uczennic Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
Zajęcia prowadzone są przez Panią dr inż. Barbarę Fryc, pracownika Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz nauczyciela informatyki ALO. W ramach zajęć uczniowie poznają podstawy programowania obiektowego, zapis/odczyt do pliku oraz tworzenie programów z graficznym interfejsem użytkownika (GUI).