Jakub Szypuła zakwalifikował się do II etapu Olimpiady Języka Angielskiego. Kuba osiągnął bardzo wysoki wynik w części pisemnej, który zapewnił mu miejsce w części ustnej etapu okręgowego. Ten etap Olimpiady odbył się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 19.01.2018r. i obejmował wiedzę z zakresu kultury i historii krajów anglojęzycznych. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i kibicujemy Kubie. Szczególnie pani Beata Szwajka, która przygotowywała ucznia do Olimpiady.