Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie obchodziło 25-lecie istnienia. W przedświąteczną środę zorganizowano uroczyste spotkanie jubileuszowe. Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza święta, którą koncelebrował ks. Biskup Jan Wątroba oraz Duszpasterz Akademicki WSIiZ i Dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie ks. Andrzej Cypryś.Główna część uroczystości jubileuszowych odbyła się w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w strukturze której działa ALO. W imieniu społeczności akademickiej Uczelni przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek, który pogratulował jubileuszu oraz działalności, Dyrektor ALO Renacie Łunarskiej, całemu gronu pedagogicznemu oraz uczniom, życząc jednocześnie dalszych sukcesów, na miarę co najmniej takich jak ostatnio otrzymany laur dla najbardziej innowacyjnego liceum w Polsce.

Po wręczeniu wyróżnienia głos zabrała dyrektor ALO Renata Łunarska, która nawiązała do dynamicznego rozwoju placówki oraz licznych sukcesów w okresie ostatniego ćwierćwiecza – Szkoła całkowicie bezpłatna, kameralna i otwarta na młodzież. Cały czas się rozwijamy, wprowadzamy nowe przedmioty, piszemy programy autorskie i innowacje pedagogiczne, by nadążyć za szybkim tempem zmian cywilizacyjnych i ciągle zmieniającymi się potrzebami młodzieży. Dyrektor Łunarska wspomniała również o najnowszej nagrodzie dla Liceum, która niejako jest podsumowaniem wielu lat efektywnej pracy uczniów i nauczycieli – Ukoronowaniem wszystkich naszych wysiłków włożonych w rozwój ALO jest przyznany nam, w wyniku ogólnopolskiego konkursu, tytuł Innowacyjnej szkoły oraz Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Laur, na który pracowali uczniowie, nauczyciele i pracownicy tej szkoły. Składam im wszystkim wielkie podziękowania za ich pracę i wytrwałość. Dziękuję i proszę o gorące brawa dla moich drogich współpracowników. Podczas uroczystości Prezydent WSIiZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek wraz z Władzami WSIiZ wręczyli dyrektor Renacie Łunarskiej dyplom uznania za działalność, przyznany Uchwałą Jubileuszową na cześć Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, przyjętą przez Senat WSIiZ.
 
Ważnym elementem uroczystej gali było wręczenie Kryształów Przyjaciela ALO, które zostały przyznane osobom zasłużonym dla rozwoju Liceum. Pierwszy kryształ otrzymała Podkarpacki Kurator Oświaty, Małgorzata Rauch, w dowód uznania za motywowanie ALO do podejmowania innowacyjnych działań podnoszących jakość kształcenia i pełnienie nadzoru pedagogicznego nad szkołą. Drugi jubileuszowy Kryształ otrzymał Prezydent WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek, jak podkreśliła Dyrektor Łunarska, w dowód uznania za okazane zaufanie, otwartość na podejmowane przez szkołę działania, inspirowanie oraz zapewnienie wszechstronnego wsparcia przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Kolejne kryształy otrzymali Dariusz Kuźniar za wieloletnią współpracę i otwartość na realizację wspólnych projektów oraz Prezes Opteam Tomasz Ostrowski za wieloletnią kooperację, w zakresie rozwijania kierunku technologie internetowe i wspierania Podkarpackiego Konkursu Informatycznego.

Jubileuszowa gala była też okazją do wręczenia medali „Zasłużony dla WSIiZ w Rzeszowie – Bene meritus de Academia”, które Senat Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w dniu 15 września 2017 postanowił przyznać dwóm osobom. Pierwszy medal za wieloletni wkład w rozwój liceum oraz twórcze kierowanie Akademickim Liceum Ogólnokształcącym otrzymała Renata Łunarska. Drugi medal w uznaniu za wieloletni wkład w rozwój liceum w czasie pełnienia funkcji Dyrektora Placówki, twórcze zarządzanie, a także za pełną osobistego zaangażowania pracę na rzecz kształcenia młodych pokoleń Polaków otrzymał Czesław Wal, były wieloletni dyrektor Liceum przy WSIiZ.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert jubileuszowy w wykonaniu uczniów i absolwentów ALO. Ponadto uczestnicy mieli okazję spróbować „Jubileuszowy Tort” przy którym Prorektor ds. Nauczania WSIiZ dr Andrzej Rozmus wygłosił życzenia jubileuszowe.
Podczas uroczystej gali byli obecni przedstawiciele świata nauki, szkolnictwa i biznesu, a także absolwenci ALO, w których imieniu głos zabrał dr Marek Żołdak. Akademickie Liceum Ogólnokształcące ukończyło 21 roczników uczniów.

Szkoła otrzymała kilkanaście listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu m.in. od Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej. Patronat honorowy nad Jubileuszem 25-lecia ALO objęli: Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, Podkarpacki Kurator Oświaty, Małgorzata Rauch oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl.
Po uroczystej gali odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów ALO. Serdecznie dziękujemy za liczną obecność Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół ALO w tak ważnym dla nas dniu!