24 listopada 2017 roku Akademickie Liceum Ogólnokształcące otrzymało tytuł Innowacyjnej szkoły i odebrało Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Jest to dla naszej szkoły wielkie wyróżnienie, potwierdzające wysoki poziom i nowatorski charakter pracy ALO.

Szkoły nagrodzone Laurem Mistrza Nowoczesnej Edukacji zostały wyłonione w drodze ogólnopolskiego konkursu składającego się z III etapów. W pierwszej kolejności oceny pracy szkół pod względem innowacyjności dokonywały kuratoria oświaty. W ostatnim etapie, Kapituła konkursowa, której przewodniczył prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej z nominowanych 83 placówek edukacyjnych wyłoniła najlepsze i nagrodziła Laurem.
Celem zainicjowanego przedsięwzięcia było wyróżnienie szkół, które odznaczają się w swojej codziennej praktyce nowymi rozwiązaniami technologicznymi, innowacyjnymi metodami i programami nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność oraz pasje do rozwijania swoich zainteresowań.
Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji odebrała dyrektor szkoły, pani Renata Łunarska oraz pani dr inż. Barbara Fryc, autorka nowatorskiego programu nauczania informatyki w ALO. Podczas uroczystej gali, która się odbyła w trakcie II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce w Kielcach, byli obecni również uczniowie klasy IIa o kierunku Technologie internetowe – Norbert Hanf i Dawid Kołacz.
W jubileuszowym, 25 roku działalności, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie może być naprawdę dumne ze swojej szkoły i jej społeczności!
Więcej o nagrodzonych na stronie:
https://www.targikielce.pl/pl/aktualnosci,1,laury-mistrza-nowoczesnej-edukacji-przyznane,22589.chtm
Warto wspomnieć, że konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji.