Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej

29 czerwca 2020

Dziękujemy kandydatom do klasy dwujęzycznej technologie internetowe za udział w sprawdzianie i podajemy wyniki.

NAZWA UŻYTKOWNIKA NA PLATFORMIE ILOŚĆ PUNKTÓW
kandydat123 42
kandydat124 44
kandydat125 36
kandydat128 51
kandydat129 43
kandydat131 30
kandydat132 42
kandydat134 51
kandydat135 38
kandydat136 39
kandydat137 49
kandydat138 41
kandydat139 36
kandydat140 45
kandydat141 40
kandydat142 43
kandydat143 16
kandydat144 38
kandydat146 36
kandydat147 20
kandydat148 45
kandydat149 25
kandydat151 33
kandydat152 40
kandydat153 32
kandydat154 44
kandydat155 35
kandydat156 48
kandydat157 42
kandydat158 40
kandydat160 48
kandydat161 52
kandydat162 44
kandydat163 33
kandydat164 45
kandydat166 52
kandydat167 41
kandydat168 51
kandydat169 51
kandydat171 32
kandydat172 54
kandydat173 52
kandydat174 38
kandydat175 34
kandydat176 22
kandydat177 18
kandydat178 26
kandydat179 46

Maksymalna ilość punktów, którą można było uzyskać za sprawdzian to 55 punktów.