Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych: termin dodatkowy

7 lipca 2020

Dziękujemy kandydatom do klasy dwujęzycznej technologie internetowe za udział w sprawdzianie w terminie dodatkowym i podajemy wyniki.

NAZWA UŻYTKOWNIKA NA PLATFORMIE ILOŚĆ PUNKTÓW
kandydat126 24
kandydat130 32
kandydat145 25
kandydat165 25
kandydat170 33
kandydat181 34
kandydat182 43
kandydat183 41
kandydat184 54
kandydat185 46
kandydat186 42

 

Maksymalna ilość punktów, którą można było uzyskać za sprawdzian to 55 punktów.