Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość”. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez udział w konkursach, szkoleniach, realizację interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, wdrożenie innowacji dydaktycznych, udział uczniów w doradztwie edukacyjno-zawodowym, doposażenie pracowni IT i pracowni biologiczno-chemicznej oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii dokumentujących jeden z aspektów projektu: spotkania z zawodowcami.

 
Back to top