Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Stypendia

Nasi uczniowie mogą starać się o następujące stypendia: 

 • Stypendium Primus inter pares finansowanego z Urzędu Miasta Rzeszowa (w tym stypendia dla Absolwentów, stypendium Mistrz, stypendium Młody inżynier, stypendium Zdolny Uczeń),
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • Stypendium Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” finansowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Stypendium Wsparcie stypendialne uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego,
 • Rządowy program Wyprawka szkolna, stypendium szkolne.

Nasi stypendyści

W roku szkolnym 2019/2020 stypendystą Prezesa Rady Ministrów został Adam Jarosz, uczeń klasy 3b profilu Sztuka i projektowanie, który osiągnął najwyższą średnią w szkole.

Norbert Hanf, uczeń klasy IIIa, został stypendystą Prezesa Rady Ministrów, uzyskując w roku szkolnym 2018/2019 najwyższą średnią w szkole.Norbert odebrał stypendium z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty, pani Małgorzaty Rauch i Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart. 

Jakub Szypuła, uczeń klasy o profilu Technologie internetowe, został stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018. Osiągnął najwyższą średnią ocen w szkole.


Kinga Chruściel, absolwentka klasy o profilu Zdrowie i farmacja, została stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017. 

Kinga otrzymała dyplom z rąk Wojewody Podkarpackiego, pani Ewy Leniart.