Zamknij

Wewnętrzne Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania to zbiór niezbędnych informacji dotyczących oceniania wyników pracy uczniów. Znajdziesz tu np. informacje dotyczące kryteriów i sposobów oceniania, wymagań na poszczególne stopnie czy też w jaki sposób podwyższyć swoje stopnie.