Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Wewnętrzne Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania to zbiór niezbędnych informacji dotyczących oceniania wyników pracy uczniów. Znajdziesz tu np. informacje dotyczące kryteriów i sposobów oceniania, wymagań na poszczególne stopnie czy też w jaki sposób podwyższyć swoje stopnie.