Zamknij

W związku ze zmianami w Prawie Oświatowym informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie nie będzie zawierało polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów.Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.Dotychczasowe ubezpieczenie kończy się z dniem 31.08.2019r.


Od 1 września 2019r. uczniowie ubezpieczają się indywidualnie.

.

Start rekrutacji 17 maja!

Ucz się w jednym z najlepszych liceów w Rzeszowie!

Sprawdź wszystkie nasze profile!