Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wspierając w swych działaniach nie tylko uczniów, ale także Dyrekcję i nauczycieli.

 

Skład Rady Rodziców Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/20: 

 

 Przewodniczący: Pani Barbara Przywara

 Sekretarz: Pan Ewa Łozińska-Mik

 Skarbnik: Pan Marcin Jagieła


KOMISJA REWIZYJNA

 Przewodniczący: Pani Anna Wolska-Baran

 Członek: Pani Agnieszka Nowak

 Członek: Pani Monika Ślepecka