Zamknij

Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wspierając w swych działaniach nie tylko uczniów, ale także Dyrekcję i nauczycieli.

 

Skład Rady Rodziców Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/21: 

 

 Przewodniczący: Andrzej Kryński

 Sekretarz: Ewa Łozińska-Mik

 Skarbnik: Waldemar Mikluszka

KOMISJA REWIZYJNA

 Przewodniczący: Jolanta Kwiatkowski

 Członek: Agnieszka Nowak

 Członek: Monika Ślepecka