Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Wizja szkoły

Akademickie Liceum Ogólnokształcące realizuje wizję nowoczesnej szkoły o charakterze akademickim, stwarzającej uczniom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju. W ALO zwraca się szczególną uwagę na indywidualne podejście do uczniów, pogłębianie ich wiedzy oraz wychowanie poprzez udział w różnych formach zajęć organizowanych we współpracy z instytucjami wspierającymi edukację. Stąd udział uczniów w warsztatach, konferencjach, wykładach, panelach dyskusyjnych, spotkaniach z politykami, biznesmenami, pisarzami, filozofami, naukowcami czy artystami.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące promuje otwartość na inne kultury, postawę tolerancji i wrażliwości. W tym celu zaprasza do siebie przedstawicieli różnych narodowości, są wśród nich studenci WSIiZ, którzy przedstawiają polskim rówieśnikom swój kraj i kulturę. Uczniów odwiedzili m.in. studenci z Indonezji, Malezji, Turcji, Chin, Kazachstanu, Meksyku czy Ukrainy.

Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, angażując się w różnorodne akcje oraz inicjując własne działania. Wśród nich można wymienić akcję promującą zdrowy styl: Trzymaj formę z ALO, czy listopadowy koncert pod nazwą Jazzowe Zaduszki, mający na celu upamiętnienie artystycznej formie wybitnych kompozytorów i wykonawców. Ważnym wydarzeniem w życiu liceum są coroczne pokazy mody organizowane przez uczniów klasy sztuki i projektowania.

Jesteśmy szkołą przyjazną, ale i wymagającą, uczymy w inspirujący i twórczy sposób, by umożliwić młodzieży nabycie niezbędnej wiedzy do realizacji swoich marzeń oraz sprawnego funkcjonowania w dalszym życiu.