Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020

4 lutego 2020

We wtorek 4 lutego 2020 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.

Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonały Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Serdecznie gratulujemy Adamowi Jaroszowi z klasy 3B, który uzyskał stypendium i odebrał dyplom za rok szkolny 2018/2019.

Oto jak sam o sobie mówi nasz Stypendysta:

Wybrałem klasę Sztuki i projektowania, bo od zawsze interesowały mnie te dziedziny. Szczególnie lubię polską poezję romantyczną i klasyki literatury rosyjskiej. W przyszłości planuję zostać psychologiem i zająć się psychoterapią. Moim mottem życiowym jest fragment wiersza Horacego „Nie wszystek umrę”, dlatego sam piszę wiersze i tworzę muzykę.

To ogromny sukces, na który Adam ciężko zapracował. Gratulacje kierujemy również do rodziców Adama, jego wychowawcy i nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy w jakiś sposób przyczynili się do jego sukcesu.