Zamknij


Harmonogram i etapy Rekrutacji 2021/2022


START REKRUTACJI - MAJ 2021


Rekrutacja krok po kroku


Krok 1


Zarejestruj się przez miejski system rekrutacyjny Vulcan „Nabór szkoły ponadpodstawowe”:


 • Przejdź do - Vulcan „Nabór szkoły ponadpodstawowe”

 • Wypełnij wniosek

 • Po wskazaniu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, jako szkoły pierwszej preferencji, podaj dwie szkoły rezerwowe

 • Wydrukuj wniosek

 • Wniosek podpisz Ty i rodzice

Krok 2


Złóż wymagane dokumenty:


 • Wniosek złóż w sekretariacie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego lub wyślij skan na adres mailowy: liceum@alo.rzeszow.pl

 • Przynieś świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 • Przynieś zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • Potwierdź wolę nauki w naszej szkole

Krok 3


Weź udział w kwalifikacji w przypadku klasy dwujęzycznej:


 • Przystąp do sprawdzianu kompetencji językowych, jeżeli ubiegasz się o miejsce w klasie dwujęzycznej

 • Laureaci i finaliści przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat B2 są zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują wynik 100%

Krok 4


Dowiedz się, czy zostałeś zakwalifikowany i przyjęty. Powodzenia!


Listę uczniów możesz sprawdzić:


 • W systemie rekrutacyjnym Vulcan

 • Osobiście w ALO

 • Telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły

Kryteria rekrutacji i sposób przeliczania punktów:


Podczas rekrutacji do liceum bierze się pod uwagę:


 • Wynik egzaminu ósmoklasisty mnoży się przez 0,35 (max. 100 pkt.)

 • Wybrane 4 oceny ze świadectwa: celujący – 18 pkt.; bardzo dobry – 17 pkt.; dobry – 14 pkt.;

 • Dostateczny – 8 pkt.; dopuszczający – 2 pkt. (max. 72 pkt.)

 • Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

 • Sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i artystycznych – od 2 pkt. do 10 pkt. (max 18 pkt.)

 • Wolontariat – 3 pkt.

 • W przypadku klas dwujęzycznych – dodatkowe punkty za sprawdzian kompetencji językowychMożesz uzyskać max. 200 pkt. z wyjątkiem klas dwujęzycznych.


Zasady rekrutacji na wybrany profil w ALO:


Profil informatyczny – klasa dwujęzyczna


 • Przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, matematyka, informatyka lub fizyka

 • Uzyskanie min. 40% ze sprawdzianu kompetencji językowych

 • Laureaci i finaliści przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat B2 są zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują wynik 100%Profil humanistyczno-artystyczny – Sztuka i projektowanie


 • Przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografiaProfil biologiczno-chemiczny – klasa dwujęzyczna


 • Przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia

 • Uzyskanie min. 40% ze sprawdzianu kompetencji językowych


Masz pytania dotyczące procesu rekrutacji czy profilów naszej szkoły ?Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy!


Numer telefonu: (17) 866 11 43