Zamknij


Harmonogram i etapy rekrutacji 2021/2022


Start - 17 maja. Wyniki - 2 sierpnia.


Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych
na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja do klas dwujęzycznych:


 • profil informatyczny
 • profil biologiczno-chemiczny

Rekrutacja do klasy sztuka i projektowanie:


 • profil humanistyczno-artystyczny


Rekrutacja krok po kroku

Krok 1


Zarejestruj się przez miejski system rekrutacyjny Vulcan „Nabór szkoły ponadpodstawowe”:


 • przejdź do - www.naborpg.resman.pl

 • wypełnij wniosek do klas dwujęzycznych 17 - 31 maja lub do klasy humanistyczno-artystycznej 17 maja - 21 czerwca

 • po wskazaniu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, jako szkoły pierwszej preferencji, podaj dwie szkoły rezerwowe

 • wydrukuj wniosek

 • wniosek podpisz Ty i Rodzice

Krok 2


Złóż wymagane dokumenty:


 • wniosek złóż w sekretariacie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego lub wyślij skan na adres mailowy: liceum@alo.rzeszow.pl do klas dwujęzycznych 17 - 31 maja lub do klasy humanistyczno - artystycznej 17 maja - 21 czerwca

 • przynieś świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 25 czerwca - 14 lipca

 • przynieś zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 25 czerwca - 14 lipca

 • potwierdź wolę nauki w naszej szkole 23 - 30 lipca

Krok 3


Weź udział w sprawdzianie do klasy dwujęzycznej:


 • przystąp do sprawdzianu kompetencji językowych, jeżeli ubiegasz się o miejsce w klasie dwujęzycznej 8 czerwca (II termin rezerwowy 23 czerwca)

 • laureaci i finaliści przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat B2 są zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują wynik 100%

Krok 4


Dowiedz się, czy zostałeś zakwalifikowany i przyjęty. Powodzenia!


Dowiedz się, czy zostałeś zakwalifikowany i przyjęty:


 • ogłoszenie list zakwalifikowanych 22 lipca

 • ogłoszenie list przyjętych 2 sierpnia

Kryteria rekrutacji i sposób przeliczania punktów:


Podczas rekrutacji do liceum bierze się pod uwagę:


 • wynik egzaminu ósmoklasisty mnoży się przez 0,35 (max. 100 pkt.)

 • wybrane 4 oceny ze świadectwa: celujący – 18 pkt.; bardzo dobry – 17 pkt.; dobry – 14 pkt.; dostateczny – 8 pkt.; dopuszczający – 2 pkt. (max. 72 pkt.)

 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

 • sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i artystycznych – od 2 pkt. do 10 pkt. (max 18 pkt.)

 • wolontariat – 3 pkt.

 • do klas dwujęzycznych – dodatkowe punkty za sprawdzian kompetencji językowychMożesz uzyskać max. 200 pkt. z wyjątkiem klas dwujęzycznych.


Zasady rekrutacji na wybrany profil w ALO:


Profil informatyczny – klasa dwujęzyczna


 • przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, matematyka, informatyka lub fizyka

 • uzyskanie min. 40% ze sprawdzianu kompetencji językowych

 • laureaci i finaliści przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat B2 są zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują wynik 100%Profil humanistyczno - artystyczny – Sztuka i projektowanie


 • przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, matematyka, historia lub geografiaProfil biologiczno - chemiczny – klasa dwujęzyczna


 • przedmioty punktowane na świadectwie: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia

 • uzyskanie min. 40% ze sprawdzianu kompetencji językowych

 • laureaci i finaliści przedmiotowego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie posiadający certyfikat B2 są zwolnieni ze sprawdzianu i uzyskują wynik 100%


Masz pytania dotyczące procesu rekrutacji czy profilów naszej szkoły ?Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy!


Numer telefonu: (17) 866 11 43

  
  Start rekrutacji 17 maja!

  Ucz się w jednym z najlepszych liceów w Rzeszowie!

  Sprawdź wszystkie nasze profile!