Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Oferta edukacyjna Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
w roku szkolnym 2019/2020

Technologie internetowe – klasa z autorskim programem nauczania informatyki 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w oddziale po gimnazjum

 • informatyka
 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka lub geografia

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym po szkole podstawowej

 • informatyka
 • matematyka
 • język angielski

Przedmioty dodatkowe

 • technologie internetowe
 • podstawy sieci komputerowych
 • systemy operacyjne
 • grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka lub fizyka

Sztuka i projektowanie

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w oddziale po gimnazjum

 • język angielski
 • historia sztuki
 • geografia

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w oddziale po szkole podstawowej

 • język angielski
 • język polski
 • historia sztuki

Przedmioty dodatkowe

 • podstawy projektowania
 • grafika i multimedia
 • retoryka

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • historia lub geografia

Zdrowie i farmacja 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w oddziale po gimnazjum i po szkole podstawowej

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

Przedmioty dodatkowe

 • biologia medyczna (biologia komórki, rehabilitacja, dietetyka, chemia kosmetyczna).

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • biologia lub chemia

Każdy profil oferuje ponadto:

 • teatr anglojęzyczny
 • zajęcia z Native Speakerem
 • specjalistyczne warsztaty w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej w zakresie projektowania, programowania, robotyki, biologii i chemii (zajęcia laboratoryjne)
 • kółka przedmiotowe z matematyki, języków obcych, biologii, chemii, geografii, fizyki, historii, informatyki, podstaw projektowania

Proponowane profile klas pierwszych 2019/2020
Back to top