Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Oferta edukacyjna Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
w roku szkolnym 2018/2019

Akademickie Liceum Ogólnokształcące stara się dopasować swoją ofertę edukacyjną do potrzeb i zainteresowań uczniów, dlatego proponuje trzy profile kształcenia, w ramach których uczeń może samodzielnie dobierać przedmioty rozszerzone. Każdy uczeń kontynuuje język angielski na wybranym

poziomie oraz realizuje język niemiecki lub hiszpański do wyboru (od podstaw lub kontynuacja).

Technologie internetowe – klasa z innowacją informatyczną

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • Informatyka,
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym),
 • Fizyka lub Geografia,
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym).

Przedmioty dodatkowe

 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,
 • Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów.

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 • Informatyka lub Fizyka.

Sztuka i projektowanie – klasa z innowacjami Podstawy projektowania i Retoryka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • Historia lub Geografia,
 • Historia Sztuki,
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym),
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym).

Przedmioty dodatkowe

 • Podstawy projektowania,
 • Grafika i multimedia,
 • Retoryka.

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 • Historia lub Geografia.

Zdrowie i farmacja – klasa z innowacją Biologia medyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • Biologia,
 • Chemia,
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym),
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym).

Przedmioty dodatkowe

 • Biologia medyczna (biologia komórki, rehabilitacja, dietetyka, chemia kosmetyczna).

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

 • Język obcy,
 • Matematyka,
 • Biologia lub Chemia.

Każdy profil oferuje ponadto:

 • Kółko zainteresowań i kółko wyrównawcze z Matematyki,
 • Teatr anglojęzyczny,
 • Zajęcia z native speakerem,
 • Specjalistyczne warsztaty w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej w zakresie Projektowania, Programowania, Robotyki, Biologii i Chemii (zajęcia laboratoryjne),
 • Kółka z Języków obcych, Biologii, Chemii, Geografii, Fizyki, Historii, Informatyki.Back to top