Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Rekrutacja na „Kurs Grafika komputerowa”

19 sierpnia 2019

Rekrutacja na „Kurs Grafika komputerowa”

 Serdecznie zapraszamy uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z profilu sztuka i projektowanie do udziału w 2 edycji „Kursu Grafika komputerowa” w ramach zadania 2 – AKADEMIA AFTER SCHOOL zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów i uczennic.

Rekrutacja będzie prowadzona w dniach 03-13.09.2019r. w sekretariacie szkoły. Liczba miejsc ograniczona.

Kurs obejmuje 40 godzin i będzie się odbywał w poniedziałki. Rozpoczęcie kursu w dniu 16.09.2019r. o godz. 14.30.

Kurs jest realizowany w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – lepsza przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zajęcia będzie prowadził mgr Adrian Sowiński, nauczyciel akademicki, grafik komputerowy DTP, spec. ds. reklamy, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna z odrębną ścieżką kształcenia grafika komputerowa w mediach.

Kurs ma na celu naukę podstaw projektowania graficznego w oparciu o nabywanie umiejętności pracy z grafiką rastrową i wektorową, a także rozwijanie kreatywności, wrażliwości i estetyki graficznej. Podczas kursu poruszane będą zagadnienia dotyczące kompozycji, typografii, koloru, druku i  grafiki użytkowej.