Zamknij

Oferta edukacyjna Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
w roku szkolnym 2020/2021

Akademickie Liceum Ogólnokształcące to bezpłatna szkoła publiczna istniejąca od 1992 roku. Prowadzona jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Absolwenci szkół podstawowych, w zależności od zainteresowań, mogą wybrać jeden spośród trzech profili kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Każdy profil oferuje:

 • teatr anglojęzyczny
 • zajęcia z Native Speakerem
 • specjalistyczne warsztaty w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej w zakresie projektowania, programowania, robotyki, biologii i chemii (zajęcia laboratoryjne)
 • kółka przedmiotowe z matematyki, informatyki, grafiki komputerowej, języków obcych, biologii, chemii, geografii, fizyki, historii, podstaw projektowania.

 


 

TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Profil informatyczny – klasa dwujęzyczna z autorskim programem nauczania informatyki

Profil wyróżnia od wielu lat wysoki poziom nauczania informatyki, matematyki i języka angielskiego.

Świetna, doświadczona kadra akademicka umiejętnie rozwija zdolności i zainteresowania uczniów, co potwierdzają wysokie wyniki matur oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Absolwenci tego profilu najczęściej studiują informatykę, grafikę, matematykę, mechatronikę, filologię angielską. Od roku szkolnego 2020/2021 klasa o profilu informatycznym będzie prowadzona jako oddział dwujęzyczny.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • informatyka
 • matematyka
 • język angielski

Przedmioty dodatkowe:

 • technologie internetowe
 • podstawy sieci komputerowych
 • systemy operacyjne
 • grafika 2d i 3d

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka lub fizyka

Regulamin rekrutacji do klasy dwujęzycznej technologie internetowe w roku szkolnym 2020/2021
 
Przejdź do strony profiluRekrutuj za pomocą panelu Vulcan

 


 

SZTUKA I PROJEKTOWANIE

Profil humanistyczno – artystyczny

Jest to profil wyróżniający się twórczym podejściem do wykształcenia humanistycznego, które łączy wiedzę przedmiotową z rozwijaniem uzdolnień artystycznych.

Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu rysunku, projektowania w programach graficznych, multimediów i projektowania użytkowego.

Absolwenci tego profilu najczęściej studiują architekturę, grafikę, sztuki wizualne, psychologię, prawo.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • język polski
 • historia lub geografia

Przedmioty dodatkowe:

 • podstawy projektowania
 • grafika i multimedia
 • retoryka

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • historia lub geografia

Przejdź do strony profiluRekrutuj za pomocą panelu Vulcan
 


 

ZDROWIE I FARMACJA

Profil biologiczno – chemiczny

To profil, którego celem jest przygotowanie uczniów do studiów medycznych i pokrewnych.

Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę podczas praktycznych zajęć laboratoryjnych prowadzonych w nowoczesnych pracowniach uczelnianych w ramach przedmiotu dodatkowego – biologii medycznej.

Absolwenci tego profilu studiują na takich kierunkach jak: medycyna, pielęgniarstwo, weterynaria, fizjoterapia, biotechnologia.

 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

Przedmiot dodatkowy:

 • biologia medyczna (biologia komórki, rehabilitacja, dietetyka, chemia kosmetyczna).

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji: 

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • biologia lub chemia

Przejdź do strony profiluRekrutuj za pomocą panelu Vulcan
 


 

Proponowane profile klas pierwszych 2020/2021


Back to top