Zamknij

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się w naszej szkole następujące konkursy dla uczniów szkół podstawowych (i średnich):

 

 

Wszystkie konkursy znajdują się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty i mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Miejsca od 1-3 są punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich.