Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

e-Twinning

Akademickie Liceum Ogólnokształcące od trzech lat korzysta z wyjątkowych możliwości programu eTwinning, unijnego projektu, który ma na celu łączenie szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki niemu szkoły partnerskie z różnych krajów europejskich wspólnie realizują wymyślony przez siebie projekt. W roku szkolnym 2015/2016 nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Chorwacji i zrealizowaliśmy wartościowy projekt o tolerancji, który został doceniony przez biuro krajowe eTwinning Polska i otrzymał odznakę jakości. W roku 2016/2017 wraz ze szkołą ze Słowacji przeprowadziliśmy projekt dotyczący savoir–vivre w naszych krajach. Realizacja międzynarodowych projektów przynosi naszym uczniom i nauczycielom szereg korzyści, jak praktyczna nauka języka, budowa relacji z rówieśnikami z innych krajów, otwartość, nauka efektywnej współpracy i odpowiedzialności. Obok prezentujemy zdjęcie uczestników projektu w roku szkolnym 2015/2016. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszych inicjatyw w ramach programu eTwinning.

 

eTwinning w roku szkolnym 2016/2017

 

eTwinning w roku szkolnym 2015/2016