Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Współpraca z WSIZ

Współpraca z WSIiZ Akademickie Liceum Ogólnokształcące w ramach współpracy naukowej z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie korzysta ze specjalistycznych laboratoriów w siedzibie głównej uczelni, a także laboratoriów biologiczno – chemicznych oraz informatycznych w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.  

Współpraca z Wydziałem Medycznym WSIiZ

Współpraca z Wydziałem Medycznym WSIiZ W ramach współpracy realizowane są zajęcia biologii medycznej oraz laboratoria biologiczno – chemiczne w profesjonalnych laboratoriach Wydziału Medycznego WSIiZ w Kielnarowej, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Zajęcia te prowadzą nauczyciele ALO oraz pracownicy naukowi WSIiZ. Oprócz pracy laboratoryjnej uczniowie profilu Zdrowie i farmacja uczestniczą w serii wykładów z takich dziedzin jak dietetyka, nanotechnologia, fizjoterapia czy rehabilitacja. W trakcie unikalnych zajęć z zakresu biologii medycznej uczniowie mogą między innymi wykonywać takie zadania jak barwienie metodą Grama czy obserwacje mikroskopowe hodowli tkankowych. Umiejętności zdobywane podczas takich zajęć laboratoryjnych umożliwiają praktyczne zrozumienie omawianych obszarów, a także ułatwiają późniejszą naukę i pracę przyszłym studentom kierunków przyrodniczych i medycznych.

Współpraca z Wydziałem Informatyki Stosowanej WSIiZ

W ramach działania „Klasy patronackie” uczniowie ALO uczestniczą w zajęciach informatyki w dziedzinie grafiki, programowania i baz danych, prowadzonych przez wykładowców WSIiZ. Dodatkowa wiedza informatyczna przekazywana jest w ramach zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie realizują materiał wykraczający poza podstawę programową szkoły ponadgimnazjalnej. Specjalistyczne laboratoria uczelni, wyposażone w najnowsze oprogramowania renomowanych firm informatycznych takich jak Oracle, Sun Microsystem czy Cisco, umożliwiają efektywną naukę. Podczas zajęć uczniowie zdobywają cenną wiedzę, która pozwala znacznie poszerzyć umiejętności z zakresu wspomnianych dziedzin, dzięki czemu są oni lepiej przygotowani do podjęcia studiów informatycznych lub pracy zawodowej.


Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania uczniowie ALO nie tylko poznają specyfikę uczelni już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej, ale także zdobywają cenne doświadczenia, ucząc się współpracy ze środowiskiem akademickim. Właśnie ten akademicki charakter naszego liceum wyróżnia ALO spośród innych szkół ponadgimnazjalnych.