Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

O szkole

Akademickie Liceum Ogólnokształcące to bezpłatna szkoła publiczna istniejąca od 1992 roku. Prowadzona jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oferuje trzy profile kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy. Współpracuje z firmami informatycznymi, szkołami rysunku architektonicznego oraz rzeszowskimi uczelniami. Dodatkowe przedmioty prowadzą specjaliści i pracownicy naukowi.

Szkoła kładzie nacisk na indywidualny rozwój uczniów. Stwarza im możliwość dokonywania wyboru poziomu nauczania matematyki na wszystkich profilach. Oferuje poziomowane grupy języków obcych i pulę przedmiotów rozszerzonych do wyboru.

W Rankingu Perspektywy 2019 r. i 2020 r. Akademickie Licem Ogólnokształcące w Rzeszowie znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce i otrzymało Srebrną odznakę jakości. W rankingu tym wzięto pod uwagę dane z ponad 2000 liceów. 

Na wysoki wynik ALO wpłynęła 100% zdawalność matury w roku 2018 i 2019, sukcesy olimpijczyków i wysokie wyniki matury z przedmiotów rozszerzonych, w szczególności z takich jak matematyka, informatyka i historia sztuki, które były jednymi z najwyższych w Rzeszowie.

W roku 2017 roku Akademickie Liceum Ogólnokształcące otrzymało tytuł Innowacyjnej szkoły i odebrało Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. To wielkie wyróżnienie potwierdza wysoki poziom nauczania i nowatorski charakter pracy naszej szkoły.