Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Nowoczesna szkoła z tradycjami

Akademickie Liceum Ogólnokształcące to bezpłatna szkoła publiczna istniejąca od 1992 roku. Prowadzona jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oferuje trzy nowatorskie profile kształcenia, których celem jest nie tylko realizowanie treści programowych, ale również poszerzanie ich o specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin informatyki, sztuki, medycyny. 

Dodatkowe przedmioty, np. z grafiki 2D i 3D, retoryki, zajęcia artystyczne, takie jak podstawy projektowania, zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii prowadzą doświadczeni nauczyciele i pracownicy naukowi WSIiZ. Liceum współpracuje z firmami informatycznymi, szkołami rysunku architektonicznego oraz rzeszowskimi uczelniami.

Nasze liceum osiąga licznie sukcesy edukacyjne, np. stuprocentowa zdawalność matur, wysokie lokaty w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych, np. finalista Olimpiady Cyfrowej, laureat III stopnia XI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, laureaci międzynarodowych konkursów programistycznych, konkursów matematycznych, laureaci Festiwalu Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych.


W Rankingu Perspektywy 2019r. Akademickie Licem Ogólnokształcące w Rzeszowie znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce i otrzymało Srebrną odznakę jakości (czytaj więcej).

W roku 2017 roku Akademickie Liceum Ogólnokształcące otrzymało tytuł Innowacyjnej szkoły i odebrało Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. To wielkie wyróżnienie potwierdzające wysoki poziom nauczania i nowatorski charakter pracy naszej szkoły (czytaj więcej).


Sukcesom na pewno sprzyja organizacja pracy szkoły, w szczególności małe klasy, nauka przedmiotów rozszerzonych w grupach, duża liczba godzin z języka angielskiego i matematyki, fakultety maturalne, zajęcia teatralne, zajęcia z Native Speakerem. ALO wyróżnia się bardzo wysokim poziomem nauczania informatyki i osiąga wyniki matur z tego przedmiotu dwukrotnie wyższe niż średnia krajowa.