Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Nowoczesna szkoła z tradycjami

Jesteśmy szkołą czerpiącą z tradycji Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ, które założono w 1992 roku, a w 2011 przekształcono w bezpłatne, publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące. 25-letnie już doświadczenie nasze liceum łączy z nowatorskim podejściem do edukacji. ALO jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się szkół w Rzeszowie. Korzystamy ze znakomitej bazy dydaktycznej zapewnionej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Dzięki temu kierujemy do uczniów ofertę znacznie bogatszą i bardziej zróżnicowaną od innych szkół ponadgimnazjalnych.

Wyróżniają nas:
 • Unikatowa oferta edukacyjna: proponujemy trzy innowacyjne profile dostosowane do potrzeb rynku pracy: Technologie internetowe, Sztuka i projektowanie oraz Zdrowie i farmacja. Nauczyciele realizują innowacyjne programy nauczania z takich przedmiotów jak: informatyka, matematyka, biologia medyczna, podstawy projektowania, retoryka i wychowanie fizyczne. Jednym z podstawowych celów ALO jest dbałość o utrzymanie optymalnej liczebności klas nieprzekraczającej średnio 25 osób. Stwarzamy uczniom możliwość dokonywania wyboru poziomu nauczania z matematyki oraz języków obcych, zapewniamy pulę przedmiotów rozszerzonych do wyboru. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języka angielskiego, którego tygodniowa liczba godzin jest porównywalna ze szkołami dwujęzycznymi.
 • Indywidualne podejście do ucznia: w naszej szkole cenimy współpracę, zaufanie i zrozumienie. Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele oraz pracownicy sekretariatu szkoły są otwarci na wszelkie potrzeby uczniów. Wierzymy, że wychowanie jest jednym z najważniejszych zadań szkoły. Zapewniamy wsparcie zarówno pedagoga, jak i psychologa, dzięki czemu uczniowie otrzymują profesjonalną pomoc w rozwoju osobistym.
 • Akademicki charakter: działalność dydaktyczną ALO wspierają pracownicy naukowi WSIiZ, którzy realizują dodatkowe zajęcia informatyczne i biologiczno-chemiczne. Dzięki współpracy z WSIiZ liceum korzysta z nowoczesnych pracowni komputerowych oraz specjalistycznych laboratoriów zlokalizowanych w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej, gdzie uczniowie biorą udział w warsztatach informatycznych i zajęciach laboratoryjnych.
 • Osiągnięcia: nasi uczniowie uzyskują liczne sukcesy w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągają znakomite wyniki z egzaminów. Jako absolwenci studiują na prestiżowych kierunkach w Polsce i na świecie, takich jak medycyna, informatyka, architektura czy prawo.
 • Atmosfera: w ALO panuje wyjątkowy, kameralny klimat. Nasz odnowiony w 2016r. budynek jest nowoczesny i estetyczny, a przestronne sale są dobrze wyposażone. 
 • Największym atutem ALO jest dążenie do nowoczesnych form edukacji. Pełen pasji i zaangażowania zespół naszej szkoły nieustannie poszukuje ciekawych sposobów przekazywania wiedzy, wspierania uczniów w rozwoju i sprawnej organizacji pracy.