Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Sukces Jakuba Szypuły

31 stycznia 2018

Jakub Szypuła zakwalifikował się do II etapu Olimpiady Języka Angielskiego. Kuba osiągnął bardzo wysoki wynik w części pisemnej, który zapewnił mu miejsce w części ustnej etapu okręgowego. Ten etap Olimpiady odbył się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 19.01.2018r. i obejmował wiedzę z zakresu kultury i historii krajów anglojęzycznych. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i kibicujemy Kubie. Szczególnie pani Beata Szwajka, która przygotowywała ucznia do Olimpiady.