Zamknij

Technologie Internetowe

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
 • Informatyka
 • Matematyka (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
 • Fizyka lub Geografia
 • Język angielski (na poziomie rozszerzonym lub podstawowym)
Przedmioty dodatkowe
 • Technologie internetowe,
 • Podstawy sieci komputerowych,
 • Systemy operacyjne,

 Grafika 2d i 3d oraz programowanie w formie warsztatów

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji
 • Język polski,
 • Język obcy,
 • Matematyka,
 •  Informatyka lub Fizyka

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

7 maja 2019

Akademickie Liceum Ogólnokształcące wraz z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk po raz pierwszy współorganizowało tegoroczne Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych w Rzeszowie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (International Masterclasses, Hands on Particle Physics), w których brało udział około 160 licealistów z całego Podkarpacia.

Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi.

W pierwszej części warsztatów uczniowie brali udział w wykładach dotyczących fizyki cząstek elementarnych, która zajmuje się najbardziej elementarnymi składnikami materii i oddziaływaniami między nimi. Badania w tej dziedzinie prowadzone są przy użyciu akceleratorów pozwalających przyspieszać i zderzać cząstki naładowane (np. elektron, proton). Największy z akceleratorów na świecie – Wielki Zderzacz Hadronów (LCH- Large Hadron Collider) w CERN (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych) koło Genewy od końca 2009 r. dokonuje pomiarów przy najwyższej energii dostępnej w laboratorium. 4 lipca 2012 r. eksperymenty ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie nowej cząstki, bozonu Higgs’a, będącego kluczowym elementem dotąd brakującym w Modelu Standardowym oddziaływań między cząstkami. Istnienie bozonu Higgsa było postulowane w teoriach wyjaśniających niezerową masę innych cząstek. Eksperymenty na LHC dostarczyły więc potwierdzenia tych teorii, dzięki czemu ich twórcy, François Englert i Peter W. Higgs, otrzymali Nagrodę Nobla w 2013 r. Wykłady prowadzili doktorantka IFJ PAN mgr Janina Krzysiak oraz dr hab. Krzysztof Woźniak.

Po wysłuchaniu wykładów uczestnicy warsztatów dokonali samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych z eksperymentu przy akceleratorze LHC, a na zakończenie podczas wideokonferencji omówili swoje wyniki z fizykami z CERN oraz z uczniami z innych krajów, którzy wykonywali to samo ćwiczenie.

Współpraca przy organizacji Warsztatów była dla nas bezcennym doświadczeniem. Dziękujemy partnerom oraz uczestnikom!