Podczas zajęć online koło programowania składające się z uczniów klasy pierwszej informatycznej pracowało nad utworzeniem kalkulatorów. Na początku zapoznali się z podstawowymi instrukcjami stosowanymi w programowaniu, takimi jak: instrukcje przypisania, instrukcje warunkowe oraz pętle. Aby możliwie najbardziej umilić ten najtrudniejszy proces, korzystaliśmy z narzędzia PixBlocks.
Kolejnym krokiem było zapoznanie z jednym z komercyjnych języków programowania (w tym roku jest to język Java). Z powodu nauczania zdalnego, poświęciliśmy kilka spotkań na przygotowanie środowiska pracy, gdyż każdy z uczniów musiał zainstalować i skonfigurować odpowiednie oprogramowanie, aby móc efektownie uczestniczyć w zajęciach.
Uczniowie samodzielnie testują napisane przez siebie oprogramowanie i z reguły wspólnie poszukują błędu w programach, poprzez udostępnianie ekranu. Dzięki tej technice, mają możliwość zapoznać się z kodem napisanym przez kolegę/koleżankę, co przygotowuje ich do przyszłej pracy.
Stosujemy burzę mózgów, aby znaleźć najlepsze rozwiązania dla postawionych problemów, a nasze rozwiązania bardzo często różnią się od siebie podejściem. Ta różnorodność pozwala na rozwijanie kreatywności wraz z coraz to trudniejszymi zadaniami.
Koło programowania w naszym liceum jest prowadzone indywidualnie dla każdej z klas. Dzięki temu, uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej, mają możliwość stopniowego wdrażania się do świata programowania. Zainteresowani uczniowie biorą udział w międzynarodowym konkursie programistycznym „Pix Programming Challenge”.
Opiekunem koła w klasie 1, a jednocześnie inicjatorem poniższych prac jest Pani mgr inż. Dorota Gil.
Poniżej przedstawiamy wyniki prac naszych uczniów, którzy w ostatnim czasie tworzyli kalkulatory.